× Despre Noi Optica Medicala Clinica Servicii CAS Prahova Consultatii si Investigatii Laborator Prelucrare, Montare si Reparatii Ochelari Rame de Protectie Medici Galerie Foto Clinica Ochelari Coltul Copiilor Informatii Utile

Politica de confidențialitate


Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care SC Miroptic Med SRL, (denumită în continuare: ”Miroptic Med”) colectează, utilizează şi gestionează informaţiile cu caracter personal ale vizitatorilor și/sau pacienților săi. Miroptic Med înțelege importanța datelor personale și se angajează să protejeze şi să respecte confidențialitatea acestora. De asemenea, Miroptic Med ia în serios conformarea cu prevederile legale în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal. Datele cu caracter personal care au fost anonimizate, criptate sau pseudonimizate, dar pot fi utilizate pentru reidentificarea unei persoane rămân date cu caracter personal și sunt vizate de RGPD. Exemple de date cu caracter personal: nume și prenume, adresă de domiciliu, adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com , număr de act de identitate, date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil), o adresă de protocol de internet (IP), un identificator de modul cookie etc.

Colectarea datelor cu caracter personal

Miroptic Med colectează informaţiile cu caracter personal ale vizitatorilor și/sau pacienților săi atunci când acestea sunt relevante pentru nevoile acestora. Colectarea datelor cu caracter personal se face numai cu acordul voluntar al vizitatorului sau al pacientului. Miroptic Med colectează date care pot identifica exact o persoană prin telefon, email (pentru a realiza programarea unui pacient) sau direct la clinică. Aceste date pot fi: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, Carte de Identitate etc.

Miroptic Med nu colectează date care pot identifica exact o persoană prin intermediul website-ului ( https://www.miropticmed.ro/ ). Scopul website-ului este de a pune la dispoziția vizitatorului informații relevante despre clinică (date de contact) și informații despre serviciile oferite. Miroptic Med colectează date anonime, transmise de browserul cu care fiecare vizitator navighează pe websiteul https://www.miropticmed.ro/. Aceste date personale anonime se colectează prin fișierele de tip "cookies". Aceste informații sunt necesare pentru monitorizarea si analiza traficului și publicitate. Datele colectate prin cookies sunt: adresa IP, locația, device-ul și browser-ul de pe care se face navigarea pe site, data și ora utilizarii site-ului etc.

Scopul colectării datelor

Aceste date sunt folosite în mai multe scopuri, cum ar fi:

Ce drepturi aveți asupra datelor dumneavoastră?

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Puteți să solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Miroptic Med, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm.

În anumite circumstanțe, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau retragerea consimțământului de prelucrare a datelor personale. În cazul în care un client care și-a dat inițial acceptul de prelucrare a datelor dorește să își retragă acest acord, poate face acest lucru prin trimiterea unei notificări datate și semnate, în scris, prin email la adresa miropticmed@gmail.com cu subiectul “RGPD - ștergere date personale” prin care să anunțe de acest lucru. Trebuie menționat faptul că, în cazul în care datele respective sau o parte din ele au fost folosite în scopuri pentru care legislația în vigoare cere păstrarea lor un anumit interval de timp, datele cerute de lege vor fi păstrate conform temeiului legal și șterse după încheierea perioadei legale (de exemplu datele folosite pentru facturare).

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați acest lucru necesar.

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Membrii echipei Miroptic Med au acces la informațiile pe care vizitatorii/pacienții le oferă. De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, transmise unor terțe părți cu care Miroptic Med colaborează, inclusiv: furnizorii de servicii care oferă sprijin administrativ și tehnic pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale; partenerii de afaceri, furnizorii și subcontractații pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră (inclusiv transportatori de marfa tip curierat, etc); agenții de publicitate și rețelele de publicitate care solicită informațiile dumneavoastră pentru a selecta și a difuza anunțuri publicitare relevante pentru dumneavoastră; furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea website-ului; organele abilitate ale statului, în baza unei cereri expres formulate de aceștia și în limita prevederilor legale în vigoare. Miroptic Med poate dezvălui date cu caracter personal și unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori etc.), numai dacă este necesar.

Miroptic Med nu vinde datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

Cât timp se păstrează datele dvs. cu caracter personal?

Datele personale ale vizitatorilor/pacienților sunt păstrate în baza de date atât timp cât pacientul interacționează cu Miroptic Med și își dorește păstrarea datelor personale. În cazul în care un client cere ștergerea datelor personale, propagarea cererii în baza de date se va face în maxim 30 zile calendaristice.

Datele culese pe baza cookie-urilor sunt procesate pe durata consimțământului vizitatorului, așa cum a fost setat în browserul pe care acesta îl utilizează.

Securitatea și urmărirea datelor

Siguranța datelor dumneavoastră este importantă. Datele dumneavoastră sunt păstrate pe serverele Miroptic Med, în baza de date și pe serverele găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terțelor părți cloud - ”cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal de pierderi, utilizări incorecte și acces neautorizat, dezvăluire, modificare și distrugere, ținând cont de natura acestora. Miroptic Med ia toate măsurile interne pentru a identifica și a asigura securitatea informațiilor, măsurile fiind verificate în mod regulat și adaptate noilor cerințe. De asemenea, Miroptic Med are relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire, iar aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Confidențialitatea datelor personale ale minorilor

Miroptic Med nu colectează cu bună știință date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Miroptic Med și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: miropticmed@gmail.com.

Acest website folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să citiți Politica de Cookies.